Wednesday, 22 March 2017

Live online seminar (in Dutch): Aftrek innovatie-inkomsten

23 March 2017 | 12.00h - 14.00h | LexAlert


Het BEPS-actieplan van de OESO, dat in een streven naar transparantie onder meer de 'patent boxes' hoog op de radar had, verplichtte vele landen hun belastingregimes voor IP inkomsten te wijzigen; ook de Belgische regering diende het oude fiscale regime voor octrooi-inkomsten grondig aan te passen. De nieuwe wetgeving op de “innovatie-aftrek”, conform de OESO richtlijnen, breidt het toepassingsgebied van de aftrek aanzienlijk uit met het oog op:

  • de versterking van de competitiviteit van onze KMO’s en:
  • het verstevigen van de Belgische positie op het vlak van innovatie.

Bij de behandeling van deze bijzonder complexe maar even interessante materie opteren de sprekers voor een dubbele insteek: Nico Demeyere (Tiberghien) belicht de fiscaal-juridische en procedurele aspecten en Andy Neuteleers (T/A economics) bekijkt de financieel-economische kant van het verhaal.

Voor meer informatie en om in te schrijven, klik hier.